ExtCross OÜ on asutatud 2007 aastal.

Ettevõtte tegevusalaks olid sanitaartehnilised tööd. Alates 2010 aastast tegutseb ExtCross OÜ lisaks  ka ehitusturul.

ExtCross OÜ peamised tegevusalad on sanitaartehnilised tööd, ehitus, keevitus ja kaevetööd. 
Oleme ehitanud ja renoveerinud tootmis- ja laohooneid, kaubandus- ja teenindushooneid, koolihooneid, büroo- ja haldushooneid, korter- ja ridaelamuid ning eramuid.

Pöörame suurt tähelepanu töötajate koolitusele ja nende pädevuse tõstmisele. 

ExtCross OÜ eesmärgiks on teostada ehitustööd kooskõlas sõlmitud lepingutega, hea ehitustava kohaselt, kvaliteetselt ja tähtaegselt, järgides keskkonnasäästlikkuse põhimõtteid.

Ettevõtte tegevuse aluseks on järgmised põhimõtted:

  • mõista tellija vajadusi täna ja tulevikus
  • järgida kehtestatud ühtseid eesmärke
  • luua ettevõttes keskkond, kus püstitatud eesmärkide saavutamiseks kaasatakse kõik töötajad, rakendades maksimaalselt nende võimeid
  • määratleda ja kõrvaldada vigade ja liigsete kulutuste allikad
  • parendada pidevalt töötajate kvalifikatsiooni
  • sõlmida vastastikku kasulikud ning kestvad suhted tarnijate ja alltöövõtjatega

ExtCross OÜ pöörab suurt tähelepanu kvaliteedile. Ehitustööde kvaliteet on pideva kontrolli all. 

Tellija soovide arvestamine, tähtaegadest kinnipidamine, ehitustööde hinna ja kvaliteedi suhe ning sõlmitud kindlustuslepingud ja antavad garantiid võimaldavad olla meil konkurentsivõimelised ehitajad.