Kvaliteetsed
Ehitustööd

Kvaliteetsed
Ehitustööd

Uuri lähemalt klikkides menüül või mööda lehte alla kerides

Uuri lähemalt mööda lehte alla kerides

Ettevõttest

​​
ExtCross OÜ on asutatud 2007. aastal.

ExtCross OÜ eesmärgiks on teostada ehitustööd kooskõlas sõlmitud lepingutega, hea ehitustava kohaselt, kvaliteetselt ja tähtaegselt, järgides keskkonnasäästlikkuse põhimõtteid.

Oleme ehitanud ja renoveerinud tootmis- ja laohooneid, kaubandus- ja teenindushooneid, koolihooneid, büroo- ja haldushooneid, korter- ja ridaelamuid ning eramuid.

Pöörame suurt tähelepanu töötajate koolitusele ja nende pädevuse tõstmisele. 

Ettevõtte tegevuse aluseks on järgmised põhimõtted:
 • Mõista tellija vajadusi täna ja tulevikus
 • Järgida kehtestatud ühtseid eesmärke
 • Luua ettevõttes keskkond, kus püstitatud eesmärkide saavutamiseks kaasatakse kõik töötajad, rakendades maksimaalselt nende võimeid
 • Määratleda ja kõrvaldada vigade ja liigsete kulutuste allikad
 • Parendada pidevalt töötajate kvalifikatsiooni
 • Sõlmida vastastikku kasulikud ning kestvad suhted tarnijate ja alltöövõtjatega
 • ExtCross OÜ pöörab suurt tähelepanu kvaliteedile. Ehitustööde kvaliteet on pideva kontrolli all. 

Tellija soovidega arvestamine, tähtaegadest kinnipidamine, ehitustööde hinna ja kvaliteedi suhe ning sõlmitud kindlustuslepingud ja antavad garantiid võimaldavad olla meil konkurentsivõimelised ehitajad. 

Ettevõttest ​​

Sanitaartehnilised tööd

 • Vee-, kanalisatsiooni-, küttesüsteemide ja soojussõlmede ehitus
 • Küttesüsteemide läbipesu
 • Tehnosüsteemide isolatsioonitööd
 • Ülepumplasüsteemide ehitamine (kanalisatsioon ja drenaaž)
 • Septikute ja settemahutite paigaldamine
 • Maakütte paigaldus
 • Välisveevarustus, kanalisatsiooni-, kütte- ja drenaaži ehitamine
 • Ventilatsiooni tööd
 • Kaugküttesüsteemid
 • Hoone ja kinnistusisesed küttesüsteemid ja soojussõlmed

Sanitaar-
tehnilised tööd

 • Vee-, kanalisatsiooni-, küttesüsteemide ja soojussõlmede ehitus
 • Küttesüsteemide läbipesu
 • Tehnosüsteemide isolatsioonitööd
 • Ülepumplasüsteemide ehitamine (kanalisatsioon ja drenaaž)
 • Septikute ja settemahutite paigaldamine
 • Välisveevarustus, kanalisatsiooni-, kütte- ja drenaaži ehitamine
 • Ventilatsiooni tööd
 • Kaugküttesüsteemid
 • Hoone ja kinnistusisesed küttesüsteemid ja soojussõlmed

Ehitustööd

 • ​​Üldehitustööd
 • Plaatimistööd
 • Siseviimistlustööd
 • Betoonitööd
 • Soojustustööd
 • Müüritööd
 • Krohvimistööd
 • Eramajade renoveerimine
 • Kipsitööd
 • Puutööd

Ehitustööd

​​
 • Üldehitustööd
 • Plaatimistööd
 • Siseviimistlustööd
 • Betoonitööd
 • Soojustustööd
 • Müüritööd
 • Krohvimistööd
 • Eramajade renoveerimine
 • Kipsitööd
 • Puutööd